18 januára 2016

Haiku CXXV

ŠŤASTIE
Krása a múdrosť
miesto skromnosti, vďaky,
pestujú pýchu.

Žiadne komentáre: